True

Эмийн чанар аюулгүй байдалЭмийн чанар, аюулгүй байдал гэдэгт эмтэй холбоотой сөрөг нөлөө болон бусад аюулгүй байдлын асуудлуудыг илрүүлэх, үнэлэх, ойлгох, урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой шинжлэх ухаан, үйл ажиллагааг хамаатуулна. Үндсэн зорилго нь эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг заалтын хүрээнд хэрэглэх, хэрэглэсний дараа бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгтэй холбоотой хүний ​​биед үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх явдал юм.

Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний аюулгүй, үр дүнтэй хэрэглээг дэмжих, ялангуяа эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг өвчтөн, эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, олон нийтэд цаг тухайд нь хүргэх явдал юм. Тиймээс эмийн чанар, аюулгүй байдал гэдэг нь өвчтөнийг хамгаалах, нийгмийн эрүүл мэндийг сахихад хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагаа юм.                                                                                                                                     Загвар татаж авах    

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.